Vážení zákazníci,
dovolte nám, abychom se vyjádřili k momentální situaci.

Společnosti CZECHOSLOVAK OCEAN SHIPPING GROUP si plně uvědomují vážnost situace spojenou s rizikem onemocnění COVID 19 a snažíme se na ni adekvátně reagovat. Zavedli jsme nezbytná bezpečnostní opatření v souladu s posledním nařízením vlády ČR, ať se to týká opatření na pracovišti nebo kontaktu s klienty.

V současné době jsme připraveni realizovat všechny smluvené i rozjednané zakázky, přijímat nové a pomáhat subjektům, kterým v důsledku celosvětových omezení vypadli dodavatelé, objednávky nebo zaměstnanci.

Spoločnost CZECHOSLOVAK OCEAN SHIPPING SLOVAKIA s.r.o. bola založená ako nástupnická organizácia COS-Logistics s.r.o. a preberá agendu a reprezentáciu skupiny na uzemí Slovenskej republiky od dátumu 1.10.2020.
Firma zabezpečuje komplexnú činnosť v oblasti námornej a riečnej prepravy na medzinárodnom trhu, čo pokrýva tieto činnosti:

- kontajnerové a konvenčné prepravy z/do všetkých svetových destinácií

- prepravy kusových zásielok

- komplexne prepravy nadrozmerných nákladov a investičných celkov

- nájom lodného priestoru a lodí

- ro-ro prepravy

- kombinované prepravy

- železničné, kamiónové, letecké prepravy

- poistenie tovarov počas prepravy

- sledovanie pohybu zásielok

 

V závislosti podľa potrieb zákazníka sa snažíme náš servis „ušiť na mieru“, t.j. optimalizovať výber dopravcu s ohľadom na čo najnižšie náklady, najkratšiu dobu dodania a najkvalitnejší servis.

Sídlo firmy je v Bratislave. Kolektív tvoria skúsení pracovníci s veľmi dobrým vzdelaním na vysokých námorných a dopravných školách na Slovensku i v zahraničí, plynne hovoriacimi niekoľkými jazykmi, využívajúcimi viacročné skúsenosti v obore dopravy, logistiky a obchodu.

Našim cieľom je bezpečnejšia doprava a špedícia pomocou konkurencieschopného a spoľahlivého servisu.