Služby

Pobočky

Vedenie spoločnosti

Námorná preprava

info@oceanshipping.sk

Letecká preprava

info@oceanshipping.sk

Pozemná a kombinovaná preprava

info@oceanshipping.sk

Predaj a prenájom kontajnerov

marian.kanat@oceanshipping.sk

Colná deklarácia

info@oceanshipping.sk