Námorná
preprava

Námorná preprava a na ňu nadväzujúce pozemná alebo riečna preprava patrí k základným pilierom našej spoločnosti.

Zistiť viac →

Letecká
preprava

Letecká preprava tvorí druhý základný pilier našej spoločnosti. Zaisťujeme exportné a importné prepravy po celom svete.

Zistiť viac →

Pozemná a kombinovaná preprava

Pozemná a železničná preprava predlžuje naše služby od dverí k dverám vrátane železničných importu z ďalekého východu.

Zistiť viac →

Colná
deklarácia

Vlastná colná deklarácia s certifikáciu AEOF.

Zistiť viac →