Naše služby

Námorná preprava

Letecká preprava

Pozemná a kombinovaná preprava

Colná deklarácia

Letecká preprava

Letecká preprava tvorí druhý základný pilier našej spoločnosti. Zabezpečujeme exportné a importné prepravy po celom svete.

  • Členstvo IATA, CASS.
  • Preprava štandardných zásielok.
  • Cenné, nebezpečné, chúlostivé zásielky (licenčné tovary).
  • Preprava tovaru a technológií dvojakého použitia.
  • Charterové lety.
  • Komplexná preprava leteckých zásielok door to door.
  • Doprava typu “Sea-Air” – kombinácia námornej a leteckej dopravy.