Spoločnosti CZECHOSLOVAK OCEAN GROUP si plne uvedomujú vážnosť situácie spojenú s rizikom ochorenia COVID 19 a snažia sa na ňu adekvátne reagovať. Zaviedli sme nevyhnutné bezpečnostné opatrenia v súlade s posledným nariadením vlády SR, či sa to týka opatrení na pracovisku alebo aj v kontakte so zákazníkmi.

V súčasnej dobe sme pripravení realizovať všetky dohodnuté i rozpracované objednávky, prijímať nové a pomáhať subjektom, ktorým v dôsledku celosvetových obmedzení vypadli dodávatelia, objednávky alebo zamestnanci.

Aj naďalej poskytujeme:

  • prepravné služby vo všetkých komoditách, ako v importe, tak aj v exporte,
  • on-line formu konzultácií, aktuálne informácie o dopravnej situácii ako pozemnej, tak aj námornej a leteckej,
  • zabezpečenie colného odbavenia Vašich komodít,
  • poistenie,
  • alternatívne riešenie situácie v dôsledku celosvetového výpadku prepravných kapacít a štandardných postupov ako v importných, tak i exportných aktivitách
  • sprostredkovanie informácií prostredníctvom našich agentov v Číne a ostatnom Ďalekom východe, Európe, USA, ako aj v ďalších častiach sveta.

Všetkým, ktorí sa ocitli v problematike zabezpečenia prepravy z rôznych dôvodov v neľahkej situácii, radi poskytneme know-how a nápady, ako Vám pomôcť. Aj napriek tomu, že naše služby sú závislé od administratívnych nariadení jednotlivých štátov, urobíme maximum pre riešenie Vašej situácie.

Aj keď naši dodávateľskí partneri – lodiarske spoločnosti prechádzajú na formu home office, sme s nimi denne online a požadované prepravné kapacity Vám dokážeme ponúknuť.

V prípade potreby prosím nás neváhajte kontaktovať.